Sözlükte "lakap" ne demek?

1. Bir kimseye ya da bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan,o kimsenin ya da o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan adlakap

Cümle içinde kullanımı

Bilindiği gibi yiğit lakabı ile anılır.
- A. Rasim

Lakap kelimesinin ingilizcesi

n. nickname, epithet, patronymic, sobriquet, agnomen, cognomen, moniker, surname
Köken: Arapça